Komplexné právne služby skúseného advokáta a obhajcu v Žiline

Advokátska kancelária - JUDr. Andrea Gireth


Čo robíme

Analýza a spisovanie zmlúv 

 

Spisujeme všetky druhy zmlúv, robíme detailné právne analýzy zmluvnej agendy a ponúkame súhrnné riešenia.

Obchodné, občianske a pracovné právo 

 

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a právne služby pre firmy, podnikateľov i súkromné osoby. Ponúkame právne služby pri zakladaní obchodných spoločností, ich zmenách, pomôžeme Vám s ich likvidáciou. Máme bohaté skúsenosti s vymáhaním pohľadávok.

Obhajoba v trestnom konaní, súdne spory a rozhodcovské konanie 

Zastupujeme našich klientov pred súdmi vo veciach obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného, ako aj správneho práva. V trestnom konaní klientom poskytujeme kvalifikovanú obhajobu.


Advokátska kancelária - JUDr. Andrea Gireth 

Kto sme

Sme etablovaná advokátska kancelária na trhu právnych služieb so skúsenosťami v rôznych právnych odvetviach. Naša advokátska kancelária od svojho vzniku v roku 2013 sídli v meste Žilina, právne služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky. S klientmi komunikujeme tiež v anglickom a nemeckom jazyku.

Dbáme na individuálne požiadavky každého klienta, vďaka čomu vytvárame s našimi klientmi dlhodobé vzťahy.

Elektronizácia výkonu advokácie je u nás samozrejmosťou. Disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, komunikujeme s orgánmi verejnej moci elektronicky, vykonávame zaručenú konverziu dokumentov v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmentne, ako aj vykonávame činnosť oprávnenej osoby v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne služby poskytujeme vo forme poradenstva i vo forme právneho zastupovania vo všetkých právnych odvetviach. Disponujeme dlhoročnými odbornými skúsenosťami.

 Nech ide o čokoľvek, veci riešime efektívne a v záujme klienta. Úspech klienta je pre nás prvoradý.


Čo u nás platí
  • dôvera
  • profesionalita
  • efektívnosť
  • sústredenie na výsledok
  • o odmene viete vopred
JUDr. Andrea Gireth, advokát a obhajca v Žiline